پیوستن به ما
       
 
شرکت سیب سامانه جهت تصدی پست های سازمانی ذیل از افراد متخصص خلاق و علاقمند به یادگیری جهت فعالیت در محیطی پویا و جذاب، دعوت به همکاری می نماید  

  • کارشناس فروش
  • کارشناس پشتیبان
  • کارشناس شبکه
  • کارشناس اجرایی شبکه
  • کارشناس نصب وایمکس
  • دکل کار

 

 
فرم استخدام
 
فرم استخدام